Behandling af borgere med misbrug og afhængighed er kompleks. Borgerne har individuelle præferencer, individuelle problematikker og individuelle behandlingsbehov. Disse forskelle kræver behandlingstilbud, som er gearet til at modtage borgere med differentierede og individuelle behov. 

ths har skabt et behandlingstilbud, hvor den individuelle tilgang og den personlige relation har et særligt fokus. Et tilbud, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle og differentierede behov, samtidig med at borgerne deltog i et struktureret behandlingsforløb.

Et særligt fokus på de individuelle behov og den personlige relation, er et stort plus for borgernes deltagelse i og gennemførelse af en behandlingsproces. ths har derfor mange succesfulde behandlingsforløb med borgere, som traditionelt har haft svært ved at fastholde og profitere af en kontinuerlig behandlingsproces. 

Ligeså har ths succesfulde behandlingsforløb med borgere, som i kombination med deres afhængigheds-problematik har en forstyrrelse/psykiske lidelse. Ved at arbejde parallelt med klienternes afhængigheds-problematik og psykiske problematikker, har ths haft stor succes med, at fastholde udsatte borgere i en kontinuerlig og konstruktiv behandlingsproces. 

Endelig er ths blevet bekræftet i, at behandlingsgrupper med en bred aldersspredning og andre forskelligheder, skaber en naturlig dynamik og et lærende miljø, til gavn for alle borgere i gruppen. Således har ths i samme periode både haft succesfulde behandlingsforløb med unge i alderen fra 18 til 23 år og med ældre borgere + 35 år.