ths tilbyder forskellige produkter:

 

Dagbehandling (4 måneder vejledende)

Tilbagefaldsbehandling (3 måneder vejledende)

Efterbehandling (6 måneder vejledende)

Mentorordning/Udgående behandling 

Individuel behandling (Incl. Særlige individuelle forløb, Behandling for borgere som modtagersubstitutionsmedicin eller Nedtrapnings/Stabiliseringsforløb)

Individuel psykoterapi/samtale (støttende udviklingssamtaler - parsamtaler)

Psykiatrisk udredning

Bofællesskab