ths dagbehandling tilbyder dagbehandling som i udgangssituationen er en kombination af gruppebaserede aktiviteter og individuel terapi og individuelle aktiviteter. Følgende ydelser indgår i dagbehandlingen:

 

Behandlingsydelser:

• Dagbehandling på alle hverdage (jf. ugeskema – incl. undervisning, workshop, gruppesessions, eksterne aktiviteter)

 Individuel terapi – 20 session á 60 min (4 mdr.)

 1 praktisk/socialfaglig samtale – 1 session á 60 min hver 14. dag

 Individuelle opgaver (evt. træning i eksterne miljøer)

 Ad hoc samtaler – 1-2 session pr. uge á 15-20 min

 Akupunktur  á 60 min (6-8 sessions – 4 mdr.)

 Lægekonsultation hver 14. dag

 Kropsterapi – 1 session pr. 14 dage á 60 min

 Sport/Fitnesskort

 Fællesspisning 4 gange pr. 30 dage

 4 sociale aktiviteter pr. 30 dage 

 Urinprøver

 24/7 ordning

 

Socialfaglige & Praktiske ydelser:

 Socialformidling (inkl. diverse ansøgninger til tandlæge, etablering etc.)

 Budgetplanlægning/Opfølgning på budget

 Gældsoversigt/Gældspleje

 Hjælp i forbindelse med retssager/fogedsager

 Aktivering/Uddannelse i samarbejde med kommune/jobcenter

 Boligsøgning

 Støtte og vejledning til praktiske opgaver

 Buskort