Fra tid til anden er der borgere, som har brug for et særligt individuelt behandlingsforløb. Disse behandlingsforløb afklares i et samarbejde med borgeren, kommunen og ths dagbehandling.

 

Substitutionsbehandling

ths tilbyder behandlingsforløb til borgere som modtager substitutionsmedicin. Forløbet kan være en kombination af gruppebaserede aktiviteter og individuelle aktiviteter. Et forløb aftales i et samarbejde mellem borgeren, kommunen og ths. 

 

Nedtrapning/Stabilisering

Det specifikke forløb for nedtrapning/stabilisering sammensættes med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Forløbet kan være en kombination af gruppebaserede aktiviteter og individuelle aktiviteter. Et forløb aftales i et samarbejde mellem borgeren, kommunen og ths. 

 

Nedtrapning/stabilisering kan også bruges i kombination med et døgnophold, hvor borgeren starter nedtrapning i dagregi og efterfølgende overgår til døgnregi. Efter ophold i døgnregi kan borgeren starte det aftalte behandlingsforløb hos ths.