ths tilbyder individuel psykoterapi/samtaleterapi. Psykoterapien kan have forskellige terapeutiske afsæt. Hvilken terapeutisk form som anvendes, afhænger af borgernes behov.

 

Støttende udviklingssamtaler

Støttende udviklingssamtaler har fokus på at identificere borgerens nærmeste udviklingszone. I nogle tilfælde har borgerne behov for udviklingssamtaler med henblik på efterfølgende at kunne identificere det fremadrettede terapeutiske/behandlingsmæssige behov.

 

Parsamtaler

Parsamtaler tilbydes i de tilfælde, hvor det er relevant for den terapeutiske og behandlingsmæssige proces.