Mentorordning/Udgående behandling henvender sig til borgere, der har et særligt behov for omsorg, opmærksomhed og/eller struktur. Den enkelte borger, kommunen og ths aftaler i fællesskab formålet med og rammerne for indsatsen. Eksempler på ydelser er:

 

• Inividuelle og støttende aktiviteter

 Psykoterapi/samtaleterapi

 Introduktion til sociale netværk og aktiviteter

 Særlig hjælp til aktivering i det daglige

 Støtte og vejledning til almindelige dagligdags gøremål

 Hjemmebesøg

 Evt. medicinudlevering

 Bisidderfunktion 

 24/7 ordning

 

Diverse afklaringer/afdækninger

 Afdækning af behandlingsbehov

 Afdækning af socialfaglige behov

 Afdækning af lægefaglige og sundhedsfaglige behov

 Etc.