Tilbagefaldsbehandling henvender sig til borgere, som efter en behandling igen lever et liv, hvor misbruget/afhængigheden er blevet omdrejningspunktet. Det er ths erfaring at borgere som har haft et tilbagefald har brug for intensiv behandling i ca. 3 mdr. Strukturen i tilbagefaldsbehandlingen er den samme som for Dagbehandlingen. Ydelserne er:

 

Behandlingsydelser:

 Dagbehandling på alle hverdage (jf. ugeskema – incl. undervisning, workshop, gruppesessions, eksterne aktiviteter)

 Individuel terapi – 18 session á 60 min (3 mdr.)

 1 praktisk/socialfaglig samtale – 1 session á 60 min hver 14. dag

 Individuelle opgaver (evt. træning i eksterne miljøer)

 Ad hoc samtaler – 1-2 session pr. uge á 15-20 min

 Akupunktur á 60 min (4-6 sessions – 3 mdr.)

 Lægekonsultation hver 14. dag

 Kropsterapi – 1 session pr. 14 dage á 60 min

 Sport/Fitnesskort

 Fællesspisning 2 gange pr. 30 dage

 4 sociale aktiviteter pr. 30 dage 

 Urinprøver

 24/7 ordning

 

Socialfaglige & Praktiske ydelser:

 Socialformidling (inkl. diverse ansøgninger til tandlæge, etablering etc.)

 Budgetplanlægning/Opfølgning på budget

 Gældsoversigt/Gældspleje

 Hjælp i forbindelse med retssager/fogedsager

 Aktivering/Uddannelse i samarbejde med kommune/jobcenter

 Boligsøgning

 Støtte og vejledning til praktiske opgaver

• Buskort