Denne overskrift illustrerer i al enkelhed den grundlæggende tankegang bag ths. Behandlingspersonalet sætter en ære i at fremme den enkelte borgers potentiale. Ofte har en borger svært ved at se egne kompetencer og er styret af frygten for at lave fejl og ikke gøre det godt nok.

At være i behandling hos ths handler om, at borgeren får mod til at vise, hvem borgeren er. Ofte forsøger en borger at regne ud, hvad behandlingspersonalet forventer af borgeren. Og efterfølgende handler borgeren efter dette. Borgeren prøver som så ofte før, at undgå at lave fejl. Fordi borgeren ofte sidestiller fejl med ikke at være god nok.

Hos ths er der lagt særlig vægt på at fjerne dette element og borgeren trænes til at turde være sig selv, både med det gode og det mindre gode. Borgeren trænes til at give udtryk for, hvordan borgeren har det og hvad borgeren har brug for. Fordi det essentielle i en borgers behandlingsproces er, at føle sig mødt som et ligeværdigt menneske. Uanset om borgeren har en god eller dårlig dag. Denne accept af borgeren er nødvendig og foregår i alle faser af behandlingsprocessen.