Borgere som har et misbrug/afhængighed, kan ofte have tendens til isolere sig og undgå tætte kontakter. Ligeså har borgerne ofte svært ved at indgå i sociale sammenhænge, fordi de ikke føler sig trygge. Derfor har ths fokus på, at borgerne træner evnen til at begå sig i sociale sammenhænge.

Den sociale dimension er således en central del af borgernes behandlingsproces. Og gennem tillidsfulde sociale relationer er det muligt, at have konstruktive samspil med borgerne. Derfor er det naturligt hos ths, at borgerne arbejder med den sociale dimension i et trygt miljø, hvor der er plads til at borgerne kan komme til orde. 

For at styrke den sociale dimension arrangerer ths med jævne mellemrum eksterne sociale træningsture. Behandlingsprocessen er én kontekst, men et liv efter behandlingen består af mange andre kontekster. Og formålet med denne træning er således, at borgerne trænes i at være i forskellige sammenhænge.