Det er hensigtsmæssigt, at identificere de individuelle faktorer som skaber og vedligeholder borgerens misbrug/afhængighed, før der kan arbejdes konstruktivt med borgerens misbrug/afhængighed. 

Derfor har ths dagbehandling i kombination med den gruppebaserede del af behandlingen, et særligt fokus på individuel terapi og individuelle aktiviteter. Og erfaringerne viser, at borgeren profiterer af den individuelle tilgang. Ligeså er det også med til at udvikle den personlige relation til borgeren, således at denne fastholdes i en konstruktiv behandlingsproces.