Har en borger et indtag af stof/alkohol kolliderer det med de behandlingsmæssige rammer. Men borgere med en afhængighed deltager i en behandling, fordi de har svært ved at håndtere deres liv uden stoffer/alkohol. Stof/alkohol indtag er således ikke en enestående begivenhed, men forekommer fra tid til anden i en behandlingsproces. Og stof/alkohol indtag behandles altid individuelt hos ths.

Ofte har borgerne en tendens til, at forsøge at skjule indtaget af frygt for ekskludering af behandlingsprocessen. ths dagbehandling har fokuseret på at skabe et miljø, hvor borgerne tør fortælle om alle deres udfald (herunder også stof/alkohol indtag). Og det er lykkedes. Fordi borgerne ved, at ths i samarbejde med den visiterende myndighed, altid søger at give borgeren den hjælp, som der er behov for i den aktuelle situation.

Borgere som har haft et indtag, er i en kritisk situation og har akut brug for hjælp. Såfremt der er tale om et indtag i en kort periode (ex. få gange på et døgn), er det ths dagbehandlings erfaring, at det giver god mening, at fortsætte en konstruktiv behandlingsproces. Indtaget kan i den efterfølgende behandlingsproces bruges til at stille skarpt på de udfordringer, som borgerne måske overser eller har svært ved at rumme.

I de tilfælde hvor borgeren gentagne gange har haft et indtag, er det vigtigt, altid at holde sig rationalet for behandlingsprocessen for øje. Hvad tjener borgeren bedst og hvordan påvirker indtaget borgerens relation til de øvrige i behandlingsmiljøet? Hvad vurderer ths dagbehandling i den aktuelle situation? Og hvad vurderer den visiterende myndighed?

For borgere som er tilknyttet ths bofællesskab og ikke har egen bolig, kan det i nogle situationer være hensigtsmæssigt i en kortere periode, at tilbyde den udsatte borger ophold i alternative boligrammer. Særligt af hensyn til de øvrige beboere i bofællesskabet. Det aktuelle tiltag aftales med borgeren og den visiterende myndighed.

Hvordan et aktuelt indtag af stof/alkohol håndteres, vil således altid afhænge af en individuel vurdering. Og håndteringen vil altid ske i et samarbejde med borgeren og den visiterende myndighed. Afbrydelse af en konstruktiv behandlingsproces er således ikke den eneste eller nødvendigvis den første løsning, som tages i brug. I nogle tilfælde vil der dog ingen anden mulighed være, end at afbryde det eksisterende samarbejde.