Relationen til borgeren i en behandlingsproces er meget betydningsfuld, Mads Uffe Pedersen (tidligere leder på Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet) har gennem flere år peget på, at relationen er en essentiel faktor og at det er et evidensbaseret faktum.

Andre undersøgelser indenfor det terapeutiske felt, peger også på, at den primære succesfaktor i en terapeutisk behandlingsproces er den personlige relation (læs også: den terapeutiske alliance). Psykolog Per Revstedt skriver i bogen ”Motivationsarbejde”, at den grundlæggende forudsætning for at motivere og engagere borgeren, er selve relationen mellem borger og terapeut. Og det kræver, at terapeuten har et særligt fokus på følgende parametre:

• Engagement
• Håb
• Tiltro
• Respekt
• Forståelse
• Ærlighed

Disse parametre er integreret i den måde behandlingspersonalet hos ths samarbejder med borgeren. Ligeså har ths dagbehandling en fast 24/7 ordning, så borgeren altid kan komme i kontakt med behandlingspersonalet i de situationer, hvor borgeren har brug for det. På den måde fastholder og styrker behandlingspersonalet den tillidsfulde relation til borgeren.