Fokus på den individuelle borger og fokus på den tillidsfulde relation har skabt et trygt og ligeværdigt behandlingsmiljø, som ths er meget stolte af. Borgerne giver udtryk for, at de bliver mødt som ligeværdige, og at de bliver mødt med respekt og omsorg. Og det i en sådan grad at borgerne har tillid til at tale med behandlingspersonalet om, hvordan de har det og hvad de laver.

Som tidligere nævnt kan den enkelte borger have en tendens til gerne, at ville være ”den dygtige” og gøre det, som borgeren tror behandlingspersonalet forventer af borgeren. Fra starten af behandlingsprocessen arbejder behandlingspersonalet med at aflive denne traditionelle ”behandlingsstrategi” hos borgerne. 

Deltagelse i en behandling hos ths handler om, at borgerne skal kunne rumme at være sig selv. Derfor trænes borgerne allerede fra starten af behandlingen i at være sig selv og give udtryk for, hvordan de har det. Også selvom det ikke ”lyder godt”, eller borgeren tror, at det kan opfattes som ”negativt”.