Behandlingspersonalet i ths samarbejder med den enkelte borger ad flere spor. Individuelle udfordringer bearbejdes primært i den individuelle terapi og denne del har derfor et højt fokus. Der gives terapi med inspiration fra forskellige terapeutiske retninger. 

 

Ofte har borgere i en behandlingsproces brug for at blive vurderet af en læge, der har en særlig erfaring med borgere, der har et misbrug/afhængighed. Ligeså er der fra tid til anden også brug for en psykiatrisk sparring. Derfor inddrager ths det lægefaglige i kombination med det psykiatriske, som en vigtig del af behandlingsprocessen.

 

Endelig arbejder behandlingspersonalet også med det fysiske/kropslige plan i forskellige former. En væsentlig del af behandlingen har således fokus på at øge borgernes kropsforståelse. På den måde skabes der et konstruktivt fundament for det følelsesmæssige arbejde.