ths tilbyder alle en 24/7 ordning, hvor borgeren kan komme i kontakt med et behandlingspersonale i kritiske situationer på alle tidspunkter i døgnet. Ordningen har vist sig, at være en succes og i flere tilfælde har det betydet, at borgerne har fået løst en konfliktsituation, inden den udviklede sig. Bevidstheden om at borgeren altid kan få hjælp, er med til at mindske stress og at en eventuel konflikt udvikler sig.