ths har egen virksomhedslæge og alle borgere hos ths kommer til samtale med lægen. Lægen har et særligt fokus på at støtte op omkring den behandlingsmæssige proces og sikre, at borgerne også får mulighed for at blive behandlet med relevante medikamenter, såfremt det kan hjælpe borgeren i dennes behandlingsproces.

 

Alle lægefaglige tiltag sker i et tæt samarbejde med borgeren. Behandlingspersonalet inddrages i lægesamtalerne, såfremt borgeren ønsker dette. Koordinationen af medicin står den medicinansvarlige for. Det er ths erfaring, at ansættelsen af egen virksomhedslæge optimerer borgernes udbytte af behandlingsprocessen.