ths benytter primært undervisning i gruppesammenhænge og meget af den viden som borgerne tilegner sig i behandlingsprocessen, sker således gennem undervisning. Fra tid til anden anvendes gruppeterapi. 

 

 

Undervisning

Undervisningen er en effektiv måde til at stille skarpt på borgernes problemstillinger, uden at borgeren føler sig udstillet. Gennem undervisningen opbygger borgerne viden om sig selv og egne problematikker. Ligeså skabes der et dynamisk læringsmiljø, hvor borgerne kommer med egne eksempler og input. På den måde aktiveres borgerne i gruppen og gruppens sammenhold forstærkes. Der undervises i:

 

• Afhængighed

• Konflikt & Stresshåndtering

• MBTI - Personlighedsanalyse

• Hjernes opbygning/betydning

• Familiemønstre/roller 

• Krop & Psyke 

• Kognition & Følelser

• Kommunikation

• Impulsiv adfærd/Behovsudsættelse

• Kognitiv dissonans/Rigide tankemønster

• Kriminelle tanker/adfærd

• Økonomi og budget

• Samfundslære

• Etc.

 

 

Gruppeterapi

Gruppeterapi bruges primært til at styrke den sociale dimension, ligesom gruppeterapi også bruges til at sætte fokus på analoge problematikker blandt borgerne. Borgerne inddrager kun egne specifikke problematikker efter eget ønske. Ligeså kan terapeuten også inddrage temaer, som har værdi for den aktuelle gruppeproces.