Dette spor prioriteres meget højt. Psykoterapien eller samtaleterapien, tager udgangspunkt i borgernes individuelle behov. Og har udgangspunkt i forskellige terapeutiske tilgange. Og derfor matcher terapien altid borgerens specifikke og individuelle behov.

 

ths har erfaret, at en opprioritering af de individuelle samtaler øger borgernes udbytte af behandlingsprocessen. I de individuelle samtaler får borgerne et personligt rum, hvor borgeren kan åbne op for problematikker, som borgeren har vanskeligt ved at arbejde med i en gruppe. 

 

Når borgerne har åbnet op for den eller de pågældende problemstillinger, sker det ofte, at borgerne tager problemstillingerne med ind i gruppen. Efter at borgerne har delt specifikke problemstillinger i enerum med en terapeut, synes problemstillingerne ofte ikke længere at være ”farlige” at dele i en gruppe. Og fordi borgerne har opnået en fortrolighed omkring egne specifikke problemstillinger gennem den individuelle terapi, tør borgerne godt være mere åbne i gruppen omkring de pågældende problemstillinger.

 

Såfremt der er problemstillinger, som borgerne ikke ønsker at tage med ind i gruppen respekteres dette. I stedet arbejder borgerne videre med disse problemstillinger i den individuelle terapi.