Borgere med psykiske lidelser og misbrug/afhængighed tilhører en sårbar gruppe. ths har mange års behandlingserfaringer med borgere, som har psykiske lidelser i kombination med deres misbrug/afhængighed. 

 

Derfor spiller afdækningen af de psykiske lidelser en væsentlig rolle hos ths. Fordi borgere med psykiske lidelser og misbrug/afhængighed har et særligt behov for et integreret behandlingsforløb. Et integreret behandlingsforløb, som tager særligt højde for de psykiske lidelser.

 

Formålet med den psykiatriske udredning er således, at borgeren diagnosticeres og tilbydes den nødvendige psykiatriske behandling. Og at den psykiatriske behandling integreres i den øvrige behandling, som borgeren modtager hos ths. På den måde sikrer ths, at borgerne ikke lander mellem 2 stole, men i stedet modtager et integreret behandlingstilbud.

 

ths tilbyder psykiatrisk udredning via egen psykiater. Ligeså samarbejder ths dagbehandling også med andre eksterne psykiatere.