Det sociale element har en stor plads i behandlingen. Og ths har fokus på at styrke borgerens sociale kompetencer gennem forskellige aktiviteter, hvor der særligt arbejdes med det adfærdsmæssige aspekt. 

Gennem de sociale aktiviteter udvikler borgerne deres sociale kompetencer. Fordelen ved at deltage i sociale aktiviteter i en behandlingsproces, er at borgerne har lettere ved, at træne deres sociale færdigheder i et trygt miljø.

 

Aktivitetsdag

En dag om ugen deltager borgerne i en social aktivitetsdag, som foregår i eksterne rammer. De sociale aktiviteter spænder vidt:

 

• Bowling

• Biograftur

• Cafebesøg

• Gokart

• Restaurantbesøg

• Museumsbesøg

• Skovtur

• Grillaftener

• Tur på bakken

• Koncert i tivoli

• Etc.

 

 

Fællesspisning

Fra tid til anden arrangeres der fællespisning. Alle borgere i ths kan deltage i fællesspisningen. Nogle gange er det også muligt for borgerne at tage gæster med. Borgerne mødes og hygger sig med hinanden. Formålet med fællesspisningen er blandt andet, at skabe bånd borgerne imellem uafhængigt af deres individuelle behandlingsproces.

 

Ture m/overnatninger

Fra tid til anden arrangerer ths ture som strækker sig over flere dage. Turene er bygget op således, at det er muligt for alle at deltage. Turene har altid et behandlingsmæssigt formål og borgerne bliver trænet på forskellige måder. ths har tidligere arrangeret kanoture, bivuak (overnatning i det fri), sommerhusophold med forskellige aktiviteter etc. Det er ths erfaring, at sådanne ture giver borgerne nye perspektiver på sig selv, og de lærer at se sig selv i nye sammenhænge.