Der er ikke noget krav om, at borgeren skal deltage i en behandling hos ths dagbehandling for at kunne benytte ths bofællesskab. Således henvender ths bofællesskab sig til forskellige borgere: 

 

• Som deltager i en dagbehandling

Som deltager i efterbehandling

Som deltager i en udslusning/efterbehandling efter endt døgnbehandling

Som har mulighed for alternativ afsoning

Som skal løslades/udsluses eller udstationeres fra et fængsel

Som er i aktivering eller i gang med uddannelse

 

Afhængig af behovet, finder ths i fællesskab med borgeren og misbrugscenteret/kommunen en løsning, som passer til det specifikke behov.