ths bofællesskab er godkendt af Justitsministeriet til alternativ afsoning efter Straffelovens § 78, stk. 1.

 

Indsatte borgere som har mulighed for udstationering, prøveløsladelse eller alternativ afsoning, kan således deltage i en behandlingsproces via ths bofællesskab. Behandlingspersonalet hos ths dagbehandling og ths bofællesskab har gode erfaringer og gode resultater med denne gruppe af borgere.

 

Et behandlingsforløb aftales i et samarbejde med borgeren, borgerens hjemkommune, Kriminalforsorgen og ths dagbehandling og ths bofællesskab.

 

Kontakt ths for yderligere informationer