De pædagogiske tiltag består primært af følgende:

 

• Træning i at tage et personligt ansvar gennem udførelsen af individuelle opgaver

 

• I fællesskab med de øvrige beboere, at træne i at tage et kollektivt ansvar for at bofællesskabet som helhed fungerer

 

• Gennem fælles møder og fælles sociale aktiviteter træne beboerne til at kunne samarbejde og koordinere udførelsen af en større eller mindre fællesopgave

 

• Behandlingspersonalet foretager individuelle observationer og giver efterfølgende feedback for, at styrke beboernes sociale kompetencer

 

• Individuelle samtaler og andre individuelle tiltag/opgaver, som fastholder og udvikler motivationen til at tage større og større ansvar for egen udvikling

 

I tilfælde af, at der er behov for andre tiltag aftales det med borgeren, kommunen og ths.