Borgere med en misbrugs/afhængighedsproblematik kan principielt opdeles i tre grupper med hver deres behandlingsbehov/intensitet. Gruppe 1 vil typisk matche et ambulant behandlingstilbud. Gruppe 2 vil typisk matche et dagbehandlingstilbud og i nogle tilfælde et døgnbehandlingstilbud. Endelig vil gruppe 3 typisk matche et døgnbehandlingstilbud, men i nogle tilfælde vil det også være relevant med et dagbehandlingstilbud i kombination med et bofællesskab.

 

Gruppe 1

Borgere hvis funktionsevne er relativt intakt. De lever ofte i et “normalt” socialt miljø, uden nogen særlig tilknytning til misbrugsmiljøerne. Der er ofte tale om tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Belastningsgraden hos gruppen af borgere er lav eller middel. Ligeså har gruppen psykiske problemer af lav eller middel grad.

 

Gruppe 2

Borgere med en længere misbrugskarriere bag sig, med en social funktionsevne, der er noget dårligere end gruppe 1. En større del af tilværelsen leves i misbrugsmiljøerne, og tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet er styret af misbrugets omfang. Der er tale om borgere med visse ressourcer. Borgeren har i flere tilfælde bolig og tilknytning til ikke-misbrugende miljøer. Belastningsgraden hos gruppen er middel eller høj. Og gruppen har enten en middel eller høj grad af psykiske problemer.

 

Gruppe 3

Borgere som er socialt og psykisk invaliderede af et længerevarende misbrugsforløb i en sådan grad, at den enkelte har behov for en høj intensitet af behandlingsydelser. Belastningsgraden er således høj. Det samme gør sig gældende for graden af de psykiske problemer.