Ofte falder borgere som både har en afhængighedsproblematik og en psykisk lidelse mellem 2 stole. Der synes at være en tendens til at behandlingen af borgerne med en dobbeltdiagnose placeres i to forskellige systemer. 

 

Det er ths vurdering, at denne gruppe af borgere har et særligt behov for et integreret behandlingsforløb. Derfor modtager ths borgere som har en dobbeltdiagnose. Borgere med dobbeltdiagnoser er sjældent i stand til at koordinere to behandlinger i hver sit system. 

 

Udgangspunktet i ths arbejde med borgere, som har en dobbeltdiagnose følger anbefalingerne i bogen ”Dobbelt diagnose – Dobbelt behandling” skrevet af Kartine Schepelern Johansen. Anbefalingerne er:

 

• Behandlingen skal foregå i ét regi (integreret behandling)

• Der skal være diagnositicerings- og behandlingskompetence indenfor psykiatri og misbrug

• Behandlingen skal være tilpasset brugerens problemkompleks og funktionsniveau

• Der skal være mulighed for at opsøge brugerne

• Der skal være et langsigtet perspektiv

• Behandlingsmålene vil være små

 

Ovenstående anbefalingerne matcher den tilgang, som ths har til behandling af borgere med dobbeltdiagnose. Og derfor kan borgere med dobbeltdiagnoser profitere af en behandlingsproces hos ths.

 

Kontakt ths for yderligere informationer