Erfaringsmæssigt fungerer behandlingen godt, når klientgruppen har en vis aldersspredning og andre forskelligheder, både hvad angår den enkelte borgers misbrug/afhængighed og hvad angår de bagvedliggende individuelle problem-stillinger. Spredningen er med til at sikre dynamikken i gruppen. Forskelligheden i borgernes profil skaber et realistisk og samtidigt udviklende læringsmiljø for den enkelte borger.