Personalet hos ths har gennem en lang årrække arbejdet med forskellige segmenter af borgere. Personalet har derfor megen behandlingserfaring med:

 

• Borgere som ikke tidligere har kunnet fastholde deres stoffrihed

• Borgere som har haft et eller flere behandlingsforsøg

• Borgere som ikke tidligere har været i behandling

• Borgere som har et voldsomt temperament

• Borgere som har et højt stressniveau og/eller PTSD

• Borgere som har personlige problemer og/eller har været udsat for traumatiske hændelser

• Borgere som har kriminelle/antisociale tanker/adfærdsmønstrer

• Borgere som har en religiøs opvækst/baggrund/kultur

• Borgere som har personlighedsforstyrrelse/borderline

• Borgere som har en psykiatrisk diagnose

• Borgere med etnisk minoritetsbaggrund

• Borgere som har ADHD