Borgere som modtager substitutionsmedicin, har også behov for et behandlingstilbud. I døgnbehandlingsregi arbejdes der på flere institutioner med blandede grupper og erfaringerne herfra synes at være gode. Derfor tilbyder ths dagbehandling også et behandlingsprogram til borgere, som modtager substitutionsmedicin.

 

Borgere som modtager substitutionsmedicin, tilbydes et behandlingsforløb, som kan bestå af gruppe og individuelle aktiviteter/terapi. Kravet til borgere som modtager substitutionsmedicin er, at borgerne modtager en lav dosis medicin og har samme funktionsniveau, som de øvrige borgere i dagbehandlingen.

 

Visitation af borgere som modtager substitutionsmedicin sker altid på baggrund af en forsamtale, hvor borgeren, ths og kommunen identificerer et muligt behandlingssamarbejde. 

 

Kontakt ths for yderligere informationer.