ths henvender sig primært til gruppe 1 og 2, men har også gode resultater med borgere i gruppe 3, når borgeren er blevet stoffri og efterfølgende stabiliseret – ofte i døgnregi. Målgruppen hos ths dagbehandling og ths bofællesskab er således bredt defineret og dækker borgere i alderen (18+). Behandlingspersonalet har gode erfaringer både med unge og ældre borgere, samt med borgere som har lidt ”kant” og som tidligere har haft svært ved at fastholde en behandlingsproces.