ths vægter både de faglige og personlige kompetencer meget højt. Et højt fagligt niveau i kombination med mange års erfaring og empatiske evner er en forudsætning for at kunne skabe gode relationer og dermed succesfulde behandlingsforløb i samarbejde med borgerne. Ligeså er det en forudsætning at personalet kontinuerligt udvikler sig og tilegner ny viden. Efteruddannelse, kurser og supervision er derfor en integreret del af et ansættelsesforhold hos ths.

 

Et højt vidensniveau blandt behandlingspersonalet, i kombination med mange års erfaring med, at arbejde terapeutisk med udsatte borgere, er således en særlig vægtet kvalitet hos ths. I praksis betyder det, at behandlingspersonalet hos ths matcher det stigende antal borgere, som har psykiske/sociale problemer i kombination med misbrugs/afhængighedsproblematikker.

 

Personalet hos ths består af fastansatte medarbejdere og konsulenter. Det fastansatte personale driver den daglige behandling og konsulenter inddrages alt efter det specifikke behov hos borgerne. Behandlingspersonalet har mange års erfaring med og tilbyder ydelser indenfor forskellige fagområder:

 

Psykoterapi

Pædagogik

Socialfaglig formidling

Erhvervsformidling

Budget & Økonomi

Krop og afspændingsterapi

Medicin

Psykiatri

Akupunktur