Daglig Leder & Medicinansvarlig

 

Uddannelser & Kurser

2009-2010  Kognitiv miljøterapi modul 1 og 2 hos Cektos, København
2006-2007    Manning Inspire - Certificeret Business og Life Coach
2002-2003 Pædagogisk Diplomuddannelse i ”Projektledelse og Organisationsteori”
1995-1998 Pædagog fra Hovedstadens Pædagog-Seminarium

 

Udvalgte arbejdserfaringer

2012 Daglig leder (ths dagbehandling & ths bofællesskab)
2011-2012    Souschef/Konstitueret forstander på Østerled, bosted for udviklingshæmmede
2011 Tilknyttet et bosted for unge med autismespektrum-forstyrrelser
2010-2011  Pædagogisk udviklingsmedarbejder på Reden, København
2008-2010  Ansat på Reden
2006-2010  Hjemmevejleder for udviklingshæmmede, Gentofte kommune
2004-2005 Udgående Hjemmevejleder for personer med særlige behov, Københavns Kommune
2000-2004 Hjemmevejleder i bofællesskaber for udviklingshæmmede, Københavns Kommune
1999-2000  
Pædagog & Pædagogisk supervison af personalet ved aflastningshjem, Boston USA