Den socialfaglige del er en meget vigtig del af behandlingsprocessen. Ofte har borgere i en behandlingsproces brug for hjælp indenfor forskellige områder af socialfaglig og praktisk karakter. Som en naturlig del af behandlingsprocessen modtager borgerne derfor hjælp på de områder, hvor borgerne har et behov.