I den sidste del af dagbehandlingen er der særligt fokus på, at borgeren tager stilling til erhvervs og uddannelsesområdet. De relevante parter kontaktes med henblik på at afklare borgerens muligheder. Det er kutymen, at borgeren starter en eller anden form for aktivering efter endt dagbehandling. 

 

For borgere som direkte starter i efterbehandling eller et andet behandlingsforløb, iværksættes der straks en afklaring af borgerens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.