Ofte har borgerne svært ved at håndtere deres økonomi og har brug for, at få skabt et overblik over deres økonomi. Økonomiske problemer kan være med til at besværliggøre den behandlingsmæssige proces. Derfor er det vigtigt, at der så hurtigt som muligt iværksættes en proces, som er med til at give borgerne mere ro omkring deres økonomiske situation.