Socialformidlingen spænder bredt. I løbet af den første periode af behandlingsforløbet defineres og prioriteres de opgaver, som borgerne har brug for hjælp til. Socialformidlingen vægtes særligt højt, da den er med til at skabe ro omkring den enkelte borger, hvilket øger borgernes udbytte af behandlingsprocessen.