Dialektisk AdfærdsTerapi (DAT) er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA og er en evidensbaseret terapeutisk metode. Behandlingen var i udgangssituationen rettet mod borgere med personlighedsforstyrrelser. Marsha Linehan udviklede terapien til at hjælpe borgere, der havde suicidaladfærd og var selvskadende. Det har efterfølgende vist sig, at behandlingen ligeledes har god evidens i forhold til andre borgere, som har misbrug, spiseforstyrrelser, aggression, og depression. 

 

DAT er således en effektiv behandling i forhold til at mindske dysfunktionel adfærd, fordi den fokuserer på at regulere borgernes følelser og styrke borgernes evne til at identificere, acceptere og udholde disse følelser. Det medfører, at borgerne udviser mindre undvigeadfærd og føler større sikkerhed i forhold til at bearbejde følelserne og arbejde sig ud af – endog meget store – psykiske problemer.

 

DAT integrerer traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapi og acceptstrategier udviklet fra Mindfulness og andre ikke-traditionelle tilgange i psykoterapien. Dialektikken i DAT er, at integrere forandring og accept i behandlingen af borgere, som har store vanskeligheder med at regulere stærke følelser og dysfunktionel adfærd, der hæmmer et meningsfuldt liv. 

 

DAT består af følgende aktiviteter:

• Færdighedstræning (Krisefærdighedstræning, Opmærksomhedstræning, Følelsesregulering Relationsfærdigheder) 

• Individuel terapi 

• Hjemmeopgaver 

• Krisetelefon