Prolonged Exposure therapy (PE) har specifikt fokus på at afhjælpe traumatisk stress (Post traumatisk stress – PTSD). Borgere med en afhængighedsproblematik har ofte et stressrelateret traume, som vanskeliggør en kontinuerlig stoffrihed. PE er evidensbaseret terapeutisk metode og består af 4 hovedområder:

Undervisning

Åndedrætsøvelser

Praktisk træning (in vivo exposure)

Genkalde traumet (imaginel exposure)

 

Undervisning

PE starter med, at borgeren bliver undervist i behandlingen og dens metoder. Borgeren undervises i almindelige forekommende traumereaktioner og PTSD. Og borgeren får indsigt i de forskellige symptomer og bliver bevidst om formålet med behandlingen.

 

Åndedrætsøvelser

Borgeren undervises i åndedrætsteknikker. Evnen til at håndtere åndedrættet hjælper borgeren med at blive bedre til at slappe af i situationer, hvor traumet udløses og udvikler stress. Og på den måde kan borgeren bedre blive i stand til at afhjælpe en pludselig opstået stresssituation.

 

Praktisk træning (in vivo exposure)

Borgeren træner specifikke dagligdagssituationer, som borgeren normalt undgår som en følge af traumet. Gennem træningen lærer borgeren at håndtere situationer, som borgeren normalt ville undgå, da situationen fremkalder stress. Denne træning kaldes ”in vivo exposure” og hjælper borgeren med at vinde mere kontrol over eget liv. 

 

Genkalde traumet (imaginel exposure)

Borgeren fortæller om sit traume igen og igen. Det kaldes ”imaginel exposure”.  Det åbner det op for, at borgeren får mere kontrol over følelser og tanker i forbindelse med traumet. Borgerens frygt for at tale om traumet formindskes og borgeren lærer ikke at være bange for at tale om tanker og følelser i forbindelse med traumet. I udgangssituationen er det angstprovokerende - i form af stressende tanker og følelser for borgeren - at tale om sit traume, men denne angst formindskes over tid. 

 

ths tilbyder PE terapi, når borgeren er stabiliseret i behandlingsprocessen. Et PE terapiforløb af 12 terapeutiske sessions á 90 min (samt hjemmeopgaver, praktiske øvelser etc.). De enkelte sessions er struktureret efter en bestemt skabelon. PE er evidensbaseret og udviklet af Edna B. Foa, som er en anerkendt international professor i klinisk psykologi fra University of Pennsylvania.