Inddragelsen af SE-terapi er med til, at give borgerne flere redskaber til, at håndtere kroppens følelser på en ny og hensigtsmæssig måde.

 

Udgangspunktet for Somatic Experiencing er, at en traumatisk stressreaktion er en følgevirkning af et højt aktiveret nervesystem. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men borgerens reaktion på oplevelsen. Spændinger og energi er spærret inde i kroppen, hvorfor der udvikles destruktive symptomer. 

 

Hos ths træner borgerne ved hjælp af SE-terapi evnen til at være fokuserede og opmærksomme på deres kropsfornemmelser. På den måde aktiveres kroppens egne helende ressourcer og der etableres en balance i nervesystemet, som betyder at stressreaktionerne opløses.